Zerbitzuak

Zerbitzuak


Gidabaimena

Osasun-ziurtagiri psikoteknikoa gure instalazioetan egiteaz gain, guk gidabaimena berria berritu dezakegu gure bulegoetatik, horrela zuk ez duzu DGT-era joan behar ezertarako.

Armak

Armetako baimen bereziak eskatzeko, arma-mota bakoitzerako eskatutako dokumentazioaz gain, interesatuek akreditatu behar izango dituzte gaitasun psikiko eta fisiko egokien edukitzea eta kontserbazioaren, mantenuaren eta armen erabileraren gaineko beharrezko ezaguerak.

Animalia arriskutsuak

Animaliak potentzialki arriskutsuak edukitzeko baimena eskatzea desiratzen baduzu, baldintzetako bat osasun-azterketa psikologikoa egitea eta ziurtagiri bat lortzea da.

Segurtasun pribatua

Segurtasun pribatu edo jada zainketa pribatuko zerbitzua legearen arabera eskaintzen dutenek bere funtzioen ariketarako beharrezko gaitasun fisiko eta psikologikoa eduki behar izango dute.

Garabiak

Garabi mugikor edo dorre garabi agiria lortzeko edo berriztatzeko beharrezko baldintza da osasun-ziurtagiri psikologikoa, osasun-azterketa psikoteknikoko gure zentroan lor dezakeena.

Kirol ziurtagiriak

Test psikoteknikoak egiten dira kiroletako ziurtagiriak lortzeko.
Lor ezazu ziurtagiri ofiziala edozein kirol-motatarako..Nautika

UTitulo nautikoa lortzeko edo berriztatzeko mediku psikologikoaren egiaztapena behar da.

Beste zerbitzuak

Inti Berri osasun-azterketetako Zentroan osasun-ziurtagiri arrunteko tipo desberdinak egin ditzakegu, egoera desberdinetarako eta gure bezeroek behar dituzten erabileretarako.

[/tm_pb_text][/tm_pb_column][/tm_pb_row][/tm_pb_section]