Gidabaimena berritzea 1. GIDABAIMENA DONOSTIA-n BERRITZEA Osasun-ziurtagiri psikoteknikoa gure instalazioetan egiteaz gain, guk gidabaimena berria berritu dezakegu gure bulegoetatik, horrela

Armak eramateko lizentzia Armetako baimen bereziak eskatzeko, arma-mota bakoitzerako eskatutako dokumentazioaz gain, interesatuek akreditatu behar izango dituzte gaitasun psikiko eta

Animaliak potentzialki arriskutsuak edukitzeko lizentzia Animaliak potentzialki arriskutsuak edukitzeko baimena eskatzea desiratzen baduzu, baldintzetako bat osasun-azterketa psikologikoa egitea eta ziurtagiri

Segurtasun Pribatuko Lizentzia Segurtasun pribatu edo jada zainketa pribatuko zerbitzua legearen arabera eskaintzen dutenek bere funtzioen ariketarako beharrezko gaitasun fisiko eta

Garabiko operatzaile agiria Garabi mugikor edo dorre garabi agiria lortzeko edo berriztatzeko beharrezko baldintza da osasun-ziurtagiri psikologikoa, osasun-azterketa psikoteknikoko gure zentroan

Kiroletako ziurtagiriak Test psikoteknikoak egiten dira kiroletako ziurtagiriak lortzeko. Lor ezazu ziurtagiri ofiziala edozein kirol-motatarako. INTI BERRI ZENTRO MEDIKO PSIKOTEKNIKO-an Maila

Titulu nautikoko agiria Titulo nautikoa lortzeko edo berriztatzeko mediku psikologikoaren egiaztapena behar da.   Titulo nautiko hauetarako eskaintzen ditugu zerbitzuak:

Inti Berri osasun-azterketetako Zentroan osasun-ziurtagiri arrunteko tipo desberdinak egin ditzakegu, egoera desberdinetarako eta gure bezeroek behar dituzten erabileretarako. Baldintza desberdinak beti kontuan hartuko